top of page
  • Facebook
  • Instagram
2W8A1181_01_edited.jpg
logo_LebeL.png

すべてはあなたが輝くために

LebeL - Người bạn đồng hành đáng tin cậy của các nhà tạo mẫu tóc,

cùng nhau chung tay sáng tạo và mở rộng hơn nữa tiềm năng của “vẻ đẹp”. 

LINKS

TB_LB_setlogo_BK-01.png

Takara Belmont Corporation
website
(English)

TB_LB_setlogo_BK-01.png

Takara Belmont Corporation
Hair & Beauty website
(English)

logo_LebeL_edited.png

Takara Belmont Corporation
LebeL website
(English)

Kochie logo2.png

Takara Belmont Corporation
Kochie website
(Vietnamese)

bottom of page