top of page

TIN TỨC

LebeL One image for web.png

 05 / 2023

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "LebeL ONE".

PLIA square image_.png

3 / 1 / 2022

Mở bán dòng sản phẩm uốn lạnh "PLIA".

iauCellcare_image.jpg

20 / 10 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "IAU Cell Care".

facebook logo.png

8 / 6 / 2021

Mở facebook page.

THEO styling products (square).png

 10 / 2022

Mở bán dòng sản phẩm tạo kiểu "THEO".

moii-image-square.jpg

3 / 11 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "Moii".

iauHomecare_image.jpg

18 / 10 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "IAU Home Care".

iauEssence_Img.jpg

10 / 5 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "IAU essence".

trie-image_edited.jpg

 10 / 2022

Mở bán dòng sản phẩm tạo kiểu "TRIE".

is-image_edited.jpg

3 / 11 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "IAU serum".

logo square.png

5 / 10 / 2021

TAKARA BELMONT kỷ niệm 100 NĂM thành lập.

nhs-image-square.jpg

10 / 5 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "Natural Hair Soap & Treatment".

Hotperm-VN-for-website.png

15 / 9 / 2022

Mở bán dòng sản phẩm duỗi / uốn nóng "LebeL HOT PERM".

il-image.jpg

20 / 10 / 2021

Mở bán dòng sản phẩm chăm sóc tóc "IAU Lycomint".

instagram logo.png

8 / 6 / 2021

Mở instagram page.

lebel black logo square.png

1 / 5 / 2021

Mở trang web chính thức của LebeL

bottom of page