HairColorBAR Logo kuro.png

Menu

COLOR

NHUỘM

800,000 VND

Dậm chân

1,000,000 VND

Ngắn và vừa (Chạm vai)

1,300,000 VND

Dài

1,600,000 VND

Dài ngang lưng trở xuống

1,000,000 VND

Highlight

(Giá trên không bao gồm Tẩy Tóc)

TREATMENT

PHỤC HỒI TÓC

1,400,000 VND

olaplex

500,000 VND

JAPAN

OTHER

CẮT TÓC

GỘI VÀ SẤY TẠO KIỂU

GỘI VÀ TẠO KIỂU DỰ TIỆC

200,000 VND

150,000 VND

200,000 VND

PERM

Uốn lạnh

Uốn kỹ thuật số

Duỗi

900,000 VND

1,200,000 VND

1,200,000 VND

© 2018 by KIREI NETWORK CO., LTD.