HairColorBAR Logo kuro.png

Truy cập

Địa chỉ

  410 Vo Van Tan, District 3, Phuong 5, HCMC

Điện Thoại

  028 3832 8577

Giờ mở cửa

  [Mở cửa quanh năm]

   ・Bình Nhật   10:00~20:00

   ・Cuối tuần     9:00~19:00

© 2018 by KIREI NETWORK CO., LTD.